Σεμινάρια

Το Ινστιτούτο διοργανώνει σεμινάρια με στόχο την επιμόρφωση των μελών του, σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η διαρκής επιμόρφωση και ενημέρωση των ατόμων που συμμετέχουν στο Ινστιτούτο συμβάλλει στην ολοένα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και εδραίωση της ψηφιοποίηση του κλάδου της υγείας. Άτομα εξειδικευμένα στις νέες τεχνολογίες και την υγεία θα συμβάλλουν στην διαδικασία επιμόρφωσης των μελών του Ινστιτούτου. Θα γίνονται όποτε υπάρχει η δυνατότητα συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκδηλώσεις και διαλέξεις εκπαιδευτικού περιεχομένου αναφορικά με τους σκοπούς του Ινστιτούτου.