Ο Σκοπός του Ινστιτούτου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Κλάδο της Υγείας

Η διεύρυνση και προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο της υγείας είναι ο βασικός στόχος του Ινστιτούτου που αποβλέπει στην ευχερέστερη διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης του ασθενή.

Η ομαλή ψηφιοποίηση των δεδομένων της υγείας θα γίνει με πολλούς τρόπους όπως είναι η εκπόνηση μελετών, η οργάνωση συνεδρίων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση  και ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εξέλιξη και την ψηφιοποίηση του κλάδου της υγείας και τα οφέλη που αυτή μπορεί να προσφέρει. Ένα ακόμη μέσο του Ινστιτούτου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι η διοργάνωση εθελοντικών δράσεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ψηφιακή μετάβαση του κλάδου της υγείας επιτυγχάνεται με πληθώρα προωθητικών ενεργειών, διοργάνωση βραβείων και την εκμετάλλευση τηλεοπτικών και άλλων παραγωγών οπτιακουστικών, ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών που θα γίνονται όποτε κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των άνωθεν σκοπών.  Θα υπάρχει επίσης, έκδοση και διανομή διαφημιστικών ή ενημερωτικών εντύπων  σχετικά με τις ενέργειες και της δράσεις του Ινστιτούτου για όλους όσους επιθυμούν να ενημερωθούν αλλά και να συμμετέχουν σε αυτές. Ο απώτερος στόχος είναι η αναβάθμιση των σύγχρονων ψηφιακών γνώσεων και της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων από όλους τους πολίτες για την εξασφάλιση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας. Η εξέλιξη της ψηφιακής εποχής προάγει την δημόσια υγεία και πρόληψη των ασθενειών μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών για εξέταση των ασθενών από ιατρούς σε οποιοδήποτε πολυσύχναστο ή απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδας και εάν βρίσκονται.