Οφέλη

Τα οφέλη του Ινστιτούτου είναι πολυάριθμα, εντός των οποίων η ομαλή ψηφιοποίηση των δεδομένων της υγείας για την πρόληψη και παροχή ιατρικών συμβουλών και γνωματεύσεων σε άτομα που βρίσκονται σε περιοχές απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες. Επίσης, η εκπόνηση μελετών, η οργάνωση συνεδριών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προάγουν την δυνατότητα επιμόρφωσης των πολιτών έτσι ώστε να διατηρούν την καλή κατάσταση της υγείας τους μέσω των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων. Οι ασθενείς πλέον απαιτούν πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, για παράδειγμα σε σχέση με τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους και τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσουν. Η πρόληψη είναι βασικός στόχος και διευκολύνεται με την  χρήση ψηφιακών εφαρμογών υγείας και φορητών συσκευών. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στο μέλλον θα είναι δυνατή από το πιο πολυσύχναστο μέχρι το πιο απομακρυσμένο μέρος με την χρήση της τηλε-ιατρικής.

Το Ινστιτούτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει ως στόχο να συμβάλει με όλους τους δυνατούς τρόπους στην καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας για σκοπούς που προάγουν την υγεία και αναβαθμίζουν το επίπεδο της ιατρικής γνωμάτευσης και θεραπείας των ασθενών.