Καταστατικό

Μπορείτε να βρείτε εδώ το καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας από το «Ινστιτούτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του κλάδου της Υγείας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».