Ινστιτούτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Κλάδου της Υγείας

Η ταχέως εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν όλους τους επιμέρους τομείς της κοινωνίας εκ των οποίων και πρωταγωνιστεί και ο κλάδος της Υγείας. Η καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας και των διαδικτυακών υπηρεσιών συντελούν σε μία νέα πραγματικότητα με την ψηφιακή υγεία να πρωταγωνιστεί. Το διαδίκτυο θα αποτελέσει ένα απαραίτητο εργαλείο στο άμεσο μέλλον και για το χώρο της υγείας.

Σκοπός

Ο σκοπός του Ινστιτούτου είναι επιστημονικός, ερευνητικός, επιμορφωτικός, και μη κερδοσκοπικός με αντικείμενο την προώθηση και διερεύνηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Κλάδου της Υγείας στη σύγχρονη εποχή προς ευκολότερη διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης του ασθενή. Η ίδρυση του Ινστιτούτου αποτελεί μία καινοτόμα ενέργεια τόσο σε εθνικό όσο και υπερεθνικό επίπεδο. Βασισμένο στις αξίες του ανθρωπισμού το Ινστιτούτο προάγει τις νέες τεχνολογίες μέσω πολλαπλών δράσεων.

Δράσεις

Δράσεις που θα διοργανώνονται από το Ινστιτούτο  για την προαγωγή του τομέα της έρευνας στον κλάδο της υγείας σχετικά με την πρόληψη ασθενειών και την υγειονομική περίθαλψη των πολιτών:

  • Εκπόνηση μελετών και έρευνας
  • Webinars – Ημερίδες- Σεμινάρια-Εκδηλώσεις- Διαλέξεις εκπαιδευτικού περιεχομένου
  • Εθελοντικές δράσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης κοινού
  • Διοργάνωση βραβείων
  • Υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας με την παρουσίαση ραδιοτηλεοπτικών, τηλεοπτικών, διαδικτυακών παραγωγών