Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής, τα άτομα τα οποία επιθυμούν να βοηθήσουν ενεργά  στο Ινστιτούτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Κλάδο της Υγείας θα καλλιεργήσουν πολλές, νέες δεξιότητες, κοινωνικές, επικοινωνιακές και επαγγελματικές. Ο Μη Κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Ινστιτούτου και τα οφέλη που επιθυμεί να προσφέρει στο ευρύτερο σύνολο είναι εξαιρετικός λόγος για να παρακινηθεί οποιοδήποτε για να γίνει εθελοντής στην ομάδα μας. Ο φιλόξενος χώρος του Ινστιτούτου είναι το κατάλληλο μέρος για την ενεργό συμμετοχή ατόμων που ενδιαφέρονται να συνδράμουν με τον τρόπο τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου της υγείας. Το ανθρώπινο δίκτυο που δημιουργείται αποτελεί δίαυλο βοήθειας στην αναβάθμιση των σύγχρονων ψηφιακών γνώσεων και της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για όλους τους πολίτες.