Έρευνα

Το Ινστιτούτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Κλάδου της Υγείας δίνει ιδιαίτερη μνεία και στον τομέα της Έρευνας. Η εκπόνηση μελετών και ερευνάς, γίνεται για την καλύτερη εξασφάλιση δεδομένων με σκοπό την προαγωγή της έρευνας, την πρόληψη ασθενειών και την εξατομικευμένη υγεία και περίθαλψη . Η ομαλή ψηφιοποίηση των δεδομένων της υγείας χρησιμοποιείται άμεσα για την πρόληψη και παροχή ιατρικών συμβουλών και γνωματεύσεων σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης, μέσω του Ινστιτούτου θα γίνονται επιστημονικοί διάλογοι και διατυπώσεις προτάσεων για την καλύτερη εφαρμογή και αναμόρφωση του υπάρχοντος θεσμικού και νομικού πλαισίου για την σταδιακή και ομοιογενή ψηφιοποίηση της ιατρικής.

Για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού θα γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο η ανάπτυξη, διάδοση και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας με την παρουσίαση και διάθεση στην επιστημονική κοινότητα ερευνητικού έργου, πορισμάτων και προτάσεων σχετικά με ορισμένα από τα αντικείμενα που έχουν αναδείξει επιστημονικές έρευνες. Επίσης, θα γίνεται και διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων και διαλέξεων εκπαιδευτικού περιεχομένου.