Δράσεις

Το Ινστιτούτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού στοχεύει στην καλύτερη δυνατή διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών. Η διοργάνωση εθελοντικών δράσεων, με τη συμμετοχή των μελών, έχει μεταξύ άλλων την προώθηση και εξέλιξη της ψηφιακής εποχής, της δημόσιας υγείας και της πρόληψης  ασθενειών. Καίριας σημασίας στην επίτευξη αυτού του έργου είναι η καλή συνεργασία των ιατρών, φαρμακοποιών και άλλων επαγγελματιών υγείας με τους ασθενείς.

Οι δράσεις του Ινστιτούτου κατά κύριο λόγο έχουν ερευνητικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα για την καλύτερη χρήση και λειτουργία ειδικών ψηφιακών εργαλείων που σχετίζονται με τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών. Ακόμη, για την επίτευξη των ανωτέρων στόχων, θα γίνονται δράσεις επιστημονικών συναντήσεων, εκπονήσεις μελετών, διοργανώσεις συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και εκδηλώσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Η διοργάνωση δράσεων θα υλοποιούνται με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των σύγχρονων ψηφιακών γνώσεων και της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων από όλους τους πολίτες  για την εξασφάλιση της καλής σωματικής και ψυχικής τους υγείας.