Αίτηση Επίτιμου Μέλους

Τα Επίτιμα Μέλη του Ινστιτούτου ανακηρύσσονται με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και είναι πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς την επίτευξη των σκοπών του Ινστιτούτου και έχουν συμβάλλει ουσιωδώς στην προαγωγή των σκοπών του.

Δείτε εδώ την φόρμα για να γίνετε Επίτιμο Μέλος στο Ινστιτούτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Κλάδο της Υγείας.