Αίτηση Απλού Μέλους

Αίτηση Απλού-Μη Τακτικού μέλους μπορούν να κάνουν χορηγοί, φίλοι, υποστηρικτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμβάλλουν στους σκοπούς του Ινστιτούτου. Η ιδιότητα του απλού μέλους αποκτάται με γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου.

Δείτε εδώ την σχετική φόρμα για την αίτηση να γίνετε Μη Τακτικό Μέλος του Ινστιτούτου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Κλάδο της Υγείας.