Νέο Επίτιμο Μέλος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ψηφιακού Μετασχηματισμού προστίθεται ένα νέο επίτιμο μέλος.

Ο κύριος Γεωργιάδης Αλέξανδρος, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος στο Ιδιωτικό Διαγνωστικό Πολυϊατρείο ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. , Γενικός διευθυντής ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. Ιδιωτικό Διαγνωστικό Πολυϊατρείο, το διάστημα 2015-2016 και κατέχει επίσης, Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  και πάνω στο International Management accounting & Control, από το Πανεπιστήμιο Luigi Bocconi.