×

Εθελοντές

Σεμινάρια

Μέλη

Δράσεις Ινστιτούτου

Εκπόνηση μελετών και έρευνας

Webinars – Ημερίδες- Σεμινάρια-Εκδηλώσεις- Διαλέξεις εκπαιδευτικού περιεχομένου

Εθελοντικές δράσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης κοινού

Διοργάνωση βραβείων

Υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας με την παρουσίαση ραδιοτηλεοπτικών, τηλεοπτικών, διαδικτυακών παραγωγών

Συνεργάτες